Využívání dotací

2020

Název projektu: 

Podpora prodejny ve Chlenech

Cíl projektu: 

Zachování obchodu se základními potravinami a smíšeným zbožím.

Neinvestiční výdaje celkem: 153 918,58 Kč

Poskytnutá dotace:

 Královehradecký kraj poskytl dotaci v celkové výši 50 000,-Kč

 

------------------------------------------------------------------------

 2019

Název projektu: 

Podpora prodejny ve Chlenech

Cíl projektu: 

Obnovení obchodu se základními potravinami a smíšeným zbožím.

Neinvestiční výdaje celkem: 125 064,- Kč

Poskytnutá dotace:

 Královehradecký kraj poskytl dotaci v celkové výši 50 000,-Kč

 

  obchod

------------------------------------------------------------------------

Název projektu: 

Stavební úpravy sálu ve Chlenech

Cíl projektu: 

Odstranění havarijního stavu střechy společenského sálu,

stavební úpravy chodby, společenského sálu a šaten a oprava hygienického zařízení

Neinvestiční výdaje celkem: 3 188 354,- Kč

Poskytnutá dotace:

 Královehradecký kraj poskytl dotaci v celkové výši 1 230 000,-Kč

 

          s2s3s5s4